Betöltés alatt... Kérem várjon...

Megoldásokat szállítunk!

Üzletszabályzat

1. A megrendelésről

Termékeinket megrendelheti a www.budavill.hu weboldalon. A webáruházból való online rendelésre a webáruházban való regisztrálás után regisztrált tagok jogosultak. (továbbiakban Megrendelők).  

A megrendelési szerződés teljesítője a BudaVill Kft. (2071 Páty, Május 1. utca 34.; Adószám: 10751776-2-13; a Pest megyei Bíróság által bejegyzett cég, cégjegyzékszám: 13-09-065369, továbbiakban a Szállító).

Az Értékesítési Rendszerben megkötendő szerződés írásbeli szerződésnek minősül, melynek nyelve magyar, a jelen általános szerződési feltételek szerinti ajánlatokat és azok elfogadását Szállító iktatja. Megrendelő a megrendelés száma alapján a webáruházba való belépését követően a "Személyes/Megrendelési adatok" menüpont alatt tájékozódhat megrendelése felől, amely számot a Megrendelő a megrendelési információkat tartalmazó, Szállító számítógépes rendszere által automatikusan küldött és ajánlatnak, illetve elfogadásnak vagy visszaigazolásnak nem minősülő értesítésből ismerheti meg.  

Sikeres megrendelést követően a Megrendelő a megrendelés "beérkezett" státuszáról visszaigazoló e-mailt kap,  amely után a "befogadva (feldolgozás folyamatban)" státusz visszajelző levél az, amely a szerződés visszaigazolásának tekintendő. Ha a megrendelését készlethiány, vagy egyéb ok miatt nem tudjuk teljesíteni, akkor a "visszautasítva" , majd a "törölve" üzenetet küldi ki a rendszerünk.

A megrendelő jogosult a megrendelést követő 14 napon belül -indoklás nélkül- a vásárlástól telefonon vagy e-mailen keresztül minden jogkövetkezmény nélkül elállni. 
Az elállást, illetve felmondást követő 14 napon belül cégünk visszatéríti a vételárat - illetve a szolgáltatás ellenértékét - beleértve a fuvarozási költséget is. 

Fontos, hogy mindig valós adatokat és élő telefonszámot, e-mail címet adjon meg, a gördülékeny adategyeztetés és a gyors ügyintézés érdekében!

Szerződés nyelve: Magyar

2. A Megrendelés menete

Amennyiben először vásárol a webáruházunkban egyszerűen kattintson "Regisztráció" gombra, hogy létrehozzon egy regisztrációt a vásárlás lebonyolításához.

Regisztráció lépései:

 1. A weboldal jobb felső részén található "Belépés vagy Regisztráció" szekcióban kattintson a "Regisztráció" linkre.

 2. Töltse ki a megadott mezőket, ügyeljen a pontos adatok megadására - csak teljes címekre (irányítószám, település név , utca név, házszám) áll módunkban kiküldeni csomagot, postafiókra nem - majd a "Szerződési feltételek elfogadása" után kattintson a "Regisztráció küldése" gombra.

 3. Ezután aktiválnia kell a regisztrációját. A rendszerünk a megadott e-mail címre küld egy aktiváló e-mailt, melyben kattintson az aktiváló linkre.

  Regisztrációja adatait később bármikor megváltoztathatja. Miután bejelentkezett kattintson a "Fiók karbantartása" menüre.

  • Webáruházunk termékkínálata elektronikai eszközök, biztonságtechnikai eszközök, elektronikus kiegészítők és alkatrészek. Honlapunk baloldalán találja a a termékkínálatunkat ami fő és alkategóriákból áll. Válassza ki a kívánt kategóriát, nézze meg, milyen termékek találhatóak benne és kattintson a kívánt termék képére vagy nevére. (A termékleírásokban szereplő esetleges  gépelési hibákért, téves információkért  nem vállalunk felelősséget! A termékek képei egyes esetekben eltérhetnek a valóságtól.)

  • Beteszi a kívánt terméket (termékeket) a kosárba, majd a pénztárhoz fárad. A pénztárnál még módosíthatja a kosár tartalmát.

  • A következő oldalon a rendszer felkínálja Önnek az alapértelmezett számlázási és szállítási címet amit  ha akar megváltoztathat, újat adhat meg, választhat másikat, amit már korábban felvitt rendszerünkbe.

  • A következő lépésben a fizetési mód választható ki.

  • Utolsó lépésben áttekintheti a megrendelését, ellenőrizheti az adatokat illetve üzenetet hagyhat megrendeléséhez.Végül kattintson a "Rendelés jóváhagyása" gombra.
Rendelésének állapotáról e-mailben folyamatosan tájékoztatjuk.Hibásan leadott megrendelések javítását írásban kérheti az info-kukac-budavill.hu e-mail címre a megrendelő neve és a megrendelés számának feltüntetésével.

3. Kiszállítás

A szállítási díjak:

 • Személyes átvétel raktárunkban, költség mentesen. (Az átvétel időpontjáról telefonos egyeztetést kérünk a 06-30-9328 661-es telefonszámunkon)
   
 • előre utalás mellett futárposta küldeményként, netto 1 260.- Ft. (Az adott termék szállítási költsége a megrendeléskor a "pénztárnál" lesz kiszámítva és látható)
 • utánvéttel futárpostai küldeményként, netto 1 496.-Ft. (0-5 kg-közötti tételeknél) Az adott termék szállítási költsége a megrendeléskor a "pénztárnál" látható)

Ezen minimális szállítási költségek csak Magyarországon belüli területekre vonatkoznak. Külföldi szállítás esetén kérjük keresse Ügyfélszolgálatunkat a +36 30 9328 661-es telefonszámon vagy e-mailben info@budavill.hu címen.

4. Fizetési módok:

 • Banki előre átutalás

 • Készpénzben a kiszállításkor
   
 • Személyes átvétel közben készpénz fizetéssel 

Az átutalás menete előre utaláskor:

Az alább megadott bankszámlára utalja át a megrendelt termék bruttó értékét, valamint a szállítási költséget. Miután megérkezett számlánkra az átutalt összeg, a megrendelés 1 munkanapon belül kiküldésre kerül. A csomag kézbesítésekor Önnek már semmilyen költséget nem kell fizetnie.

Átutalási adatok:

Átutalás Magyarországról:

Bank Neve: K&H Bank Zrt.
Számla tulajdonos: BUDAVILL Kft.
Számlaszám: 10403208-50515757-48491001
Megrendelési azonosítót, és megrendelő nevét FELTÉTLENÜL kérjük a közlemény rovatban feltüntetni!

Átutalás külföldről/Money transfer from abroad:

Bank Name: K&H Bank Zrt.
A/C NAME: BUDAVILL Kft.
IBAN A/C NO: HU20 10403208-50515757-48491001
Write in the message field the ORDER REFERENCE NR. and the Name please!

Az kifizetés postai utánvéttel:
Kérjük, hogy a megrendelés utáni napon már álljon készen a címére estlegesen máris megérkező árú fogadására, és a szükséges ellenérték készpénzbeni biztosítására.
 

5. Jótállás:

Amennyiben az átvételt követően eltérést észlel a számlázott és a szállított tételek között, esetleg sértetlen csomagolásban sérült árut talál, kérjük, feltétlen hívja fel Vevőszolgálatunkat! Kérjük, a számlát vagy másolatát őrizze meg, mert a garancia csak ennek meglétével, illetve a termék hiánytalan, tartozékokkal együttes állapotában érvényesíthető. Cégünk a gyártó, a forgalmazó által vállalt és a jogszabályokban meghatározott garanciális feltételek szerint jár el. Termékeink jótállási ideje 12 hónap. Amennyiben nem a szállítás során következett be a termék sérülése, e-mailben vagy telefonon jelezze felénk a problémát és juttassa vissza cégünknek a hibás árut. A bevizsgálás után tájékoztatjuk a vevőt a garanciális ügyintézés módjáról. A csereáru szállítási díját ilyen esetben magunkra vállaljuk, a hibás árut azonban Önnek kell - a saját költségviselése mellett- hozzánk visszajuttatnia!

49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet
a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről
A Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényerejű rendelet 22. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az igazságügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:
1. § A fogyasztói szerződés (a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, a továbbiakban: Ptk. 685. §-ának e) pontja) hibás teljesítése miatt, vagy jogszabályon alapuló jótállás keretében érvényesített kifogás intézése során e rendelet szabályai szerint kell eljárni, azoktól a fogyasztó hátrányára eltérni nem lehet.
2. § Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtó forgalmazóval (a továbbiakban: forgalmazó) szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.
3. § (1) A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
a) a fogyasztó nevét, címét,
b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,
c) a vásárlás időpontját,
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
g) a kifogás rendezésének módját.
(2) Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni.
(3) A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni.
(4) Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.
4. § (1) A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdése értelmében - az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
(2) A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
5. § Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.
6. §
7. § (1) Ez a rendelet 2003. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a vásárlók minőségi kifogásainak intézéséről szóló 4/1978. (III. 1.) BkM rendelet, valamint az azt módosító 4/1993. (III. 26.) IKM rendelet, 47/1995. (X. 6.) IKM rendelet, 37/1996. (VI. 28.) IKM rendelet és 54/1999. (X. 6.) GM rendelet.
(3) E rendelet 6. §-a 2004. június 30-án hatályát veszti.

 
6.  Az elállás joga: 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

A   Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

a.     Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

b.     Elállás esetén a terméket saját költségén küldje vissza a Szolgáltató raktárába, és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

c.     A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

d.     Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

e.     A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen

-   olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. fotókönyv, gravírozás);

-    romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

-    olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

-    olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

-    lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;

-    hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével)

-    a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.

f.      Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

Kérdése esetén kérem elérhetőségeinken vegye fel a kapcsolatot illetékes munkatársainkkal.

 

Az elállási jogra való pontos törvényi hivatkozás:

A Kormány 45/2014. (II.26) korm. rendelete a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól. 

Letölthető: Elállási nyilatkozat minta

7.  A webtárhelyet biztosító cég adatai:
Fogyasztóvédelmi előírás szerint a webtárhelyet biztosító cég adatait. 
Cégnév: Budavill Kft.
Székhely/iroda:2071 Páty, Május 1. utca 34. Magyarország
Telefon:+36-30-9328 661
email cím:info-kukac-budavill.hu 
Weboldal: budavill.hu

8.  Adatkezelési tájékoztató:

Részletes adatketelési tájékoztatónkat itt olvashatja.

Engedélye nélkül semmilyen adatot nem szolgáltatunk ki önről harmadik félnek. Kivételt képez ez alól a hatóságok törvényes felhatalmazottja, és a szállítást végző szolgáltató akik a szerződésnek megfelelően aki a szállítási adatokat szintén az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően kezeli.

Jelszavát titkosan kezeljük és tároljuk, cégünk munkatársai sem láthatják.

Webáruházunkat használva Ön elfogadja az adatvédelmi tájékoztatónkban foglalt adatkezelési szabályainkat, a szerződés teljesítésével kapcsolatosan. Bármilyen kérdése lenne forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

A honlapon közzétett cikkek, alkotások, termékleírások és egyéb szerzői művek csak a BudaVill Kft. írásbeli engedélyével többszörözhetőek, közvetíthetőek a nyilvánosság felé, tehetőek nyilvánosság számára hozzáférhetővé[Szjt. 36. § (2)].
Ez a nyilatkozat a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti tiltó nyilatkozatnak minõsül.


Tel: +36 (30) 9328 661 Info-kukac-BudaVill.hu

A BudaVill Kft. csapata